Styrelsen

Ordförande

Anna-Lena M. Nei
Taffelgårdsvej 185
DK 9382 Tylstrup,
076-701 64 07 ordforande@gdhklubben.se

Sekreterare

Kerstin Nygren (f d Grahn)
Södrafjäll
Sjöbotten
670 40 Åmotsfors
070-235 92 01
sekreterare@gdhklubben.se

Jaktansvarig

Maria Ehrenberg
Brännagårdsvägen 2B
574 93 Vetlanda
0730-28 70 70
maria.b.ehrenberg@gmail.com

Kassör & Utställningsansvarig

Annika Rönnings
Kila Apaltorp Furusta 1
611 90 Ålberga
070-479 47 38
kassor@gdhklubben.se

Valphänvisare

Lena Halvars
Bjuråker 1850
782 91 Malung
0280-602 68
valphanvisare@gdhklubben.se

PR Ansvarig

Ingegerd Aulén Frederiksen
Kungstensgatan 59
113 29 Stockholm
0708-33 75 23
ingegerd.aulen@gmail.com

Vice Ordförande & Redaktör

Eva Gärdsmo Pettersson
Orsavägen 35
167 76 Bromma
070-653 23 69
eva@vesuvius.se

Suppleant & Webbredaktör

Lars Ledin
Bjärme 255
855 92 Kovland
072-219 24 30
lars@bjarme.com

Suppleant

Merja Tolonen
Råby-Rekarne Talludden
635 12 Eskilstuna
tolonenmerja@hotmail.com

Suppleant

Nilla Lundberg
Östjädravägen 32
725 75 Västerås
nilla.ndesign@gmail.com

Adj. programansvarig jakt-/viltprov

Yvonne Hansén
Kila Apaltorp Furusta 1
611 90 Ålberga
070-558 46 00
nuitstaxar@hotmail.com

Adj. avelsfrågor

Kim Mortensen
Taffelgardsvej 185
DK 9382 Tylstrup
kimmortensen5@gmail.com