Tack för din anmälan

Tack för din anmälan till Klubbträffen 2021

Du skall ha fått ett mail med detaljer om din anmälan. 

Inbetalning görs till klubbens PG-konto: 45 25 57-2

Sista anmälnings- samt betalningsdag är den 15 juli.

 

Om du skall vara med på utställningen anmäler du med följande blankett och mailar till kassor@gdhklubben.se

SKK blankett för utställning