Styrelsen

Ordförande

Redaktör GDH Direkt
Eva Gärdsmo Pettersson
Orsavägen 35
167 76 Bromma
070-653 23 69
eva@vesuvius.se

Vice Ordförande

Aktivitetsamordnare
Avelsråd
Utställningsgrupp
Nilla Lundberg
Östjädravägen 32
725 75 Västerås
070-2153232
nilla.ndesign@gmail.com

Kassör

Jakt-viltspåransvarig
Utställningsgrupp

Yvonne Hansén
Kila Apaltorp Furusta 1
611 90 Ålberga
070-558 46 00
nuitstaxar@hotmail.com

Sekreterare

Kerstin Nygren
Södrafjäll
Sjöbotten
670 40 Åmotsfors
070-235 92 01
sekreterare@gdhklubben.se

Avelsansvarig

Anna-Lena M. Nei
Taffelgårdsvej 185
DK 9382 Tylstrup,
076-701 64 07 annalena.gdh@gmail.com

Valphänvisare

Lena Halvars
Bjuråker 1850
782 91 Malung
0280-602 68
valphanvisare@gdhklubben.se

Avelsgruppen

Utställningsgrupp
Anders Bengtsson
Keillers väg 4
445 56 Surte
0708-33 75 23
bigbengtsson@outlook.com

Suppleant

Vandringspriser
Ingegerd Aulén Frederiksen
Kungstensgatan 59
113 29 Stockholm
0708-33 75 23
ingegerd.aulen@gmail.com

Suppleant

Digitala kanaler
Lars Ledin
Bjärme 255
855 92 Kovland
072-219 24 30
lars@bjarme.com

Suppleant

Merja Tolonen
Råby-Rekarne Talludden
635 12 Eskilstuna
tolonenmerja@hotmail.com

Adj. avelsfrågor

Catherine Gyllenbrandt
Sandnäset 418
975 94 Luleå
070-558 46 00
catherine.gyllenbrandt@gmail.com

Adj. avelsfrågor

Kim Mortensen
Taffelgardsvej 185
DK 9382 Tylstrup
kimmortensen5@gmail.com