Anmälningsrutiner till jaktprov

Alla Rasklubbar inom SKF kommer helt byta rutin runt Anmälning till Jaktprov och all Administration runt Jaktprov. Det nya digitala verktyget heter SKK Start – och är framtaget i samarbete med SKK och Smoothcomp.

Nya rutinen startar nu!

Länk till SKK Start

Så här gör du en anmälan

 1. Gå in på SKK Start
 2. Första gången du anmäler en hund, måste du skapa ett eget KONTO
 3. Välj önskat JAKTPROV – sök SKF Jaktprov
 4. Anmäl din hund genom att skriva in hundens Reg nr– nästa gång du anmäler hunden på ett prov finns hunden kvar
 5. OBS!En anmälan per dag!
 6. Fyll i vilkenRasklubb du tillhör och Medlems nr (hittar du på medlemskortet, som du har fått från SKK med det årliga inbetalningskortet)
 7. Betala med Stripe– med vanligt kontokort
 8. KLART!
 9. Detaljerad instruktion om hur du gör en anmälan  (Obs! Länk till Bretonklubben)
 10. Frågor och Svar (Obs! Länk till Bretonklubben)

Eventuellt återbud ska enbart anmälas till jaktprov@gdhk.se
Normalt debiteras alltid 25 % av Anmälningsavgiften oavsett orsak. Vid sent Återbud debiteras 100 % av Anmälningsavgiften.

Tidsplan Steg 1:

 • SKK Start– vårt nya digitala verktyg för alla Administration runt Jaktprov – produktionssätts den 12 februari
 • Jaktprovsanmälningar och betalning kommer enbart ske genom SKK Start
 • Domarkritik kommer rapporteras via SKK Startoch resultat kommer redovisas via SKK Start
 • Om inget oförutsett upptäcks, hanteras därefter alla SKFs Jaktprov (även Eftersökgsgrenar) genom SKK Start

Steg 2 – Alla funktioner kommer inte vara med från start. Vår ambition är att införa Steg 2 inför hösten. Steg 2 kommer innehålla:

  • Särskilda prov
  • Odelade prov
  • Automatisk hantering av Gula kortet
  • Hantering av lottning & återbud
  • Resultatdatabas inkl hela domarkritiken
  • mm

Vi har skickat ut ett mer detaljerat mail till alla Jaktprovssekreterare/Jaktprovsansvariga, Domare, Provledare och Rasklubbarnas Styrelser inom SKF. Tyvärr har vi inte korrekt mail-adress till alla. Om Du tillhör någon av de grupperna, och inte har fått ett mail, hör av dig till anna@ripvidet.se så skickar vi!

Om du har frågor & funderingar runt SKK Start, tveka inte att höra av dig till någon av oss i SKFs projektgrupp: