Rutiner vid DNA-test för PRA

1. Beställ tid för blodprovstagning hos hundens veterinär.

2. Skriv ut de två remisser som behövs för att testet skall kunna göras.

Utan denna remiss ifylld med samtliga uppgifter, inklusive veterinärens underskrift, kommer du inte att kunna få resultatet registrerat hos Svenska Kennelklubben om/när testet blir godkänt för registrering här (en lång och omfattande process).

3. Gå in på denna länk http://ivh.ku.dk/dokumenter/genetik-tests/dnatestarveligesygdomme/hoensehund/ och betala för blodprovet. Observera att betala för PRA-testet. Det finns fler prov på samma sida som går att betala. Var också uppmärksam på att du måste ange hundens namn som den har i stamtavlan när du betalar för testet, annars kan de inte matcha betalningen till remissen de får med blodet.

4. Hos veterinären kontrolleras hundens id-märkning innan blodprovet tas. Glöm inte att ta med stamtavlan så att veterinären kan se att det är samma hund som står angiven i remisserna.

5. Röret paketeras nu så att det klarar postens hantering (vadderat kuvert, gärna med extra bubbelplast runt röret). Glöm inte att den danska remissen skall med i kuvertet! Allt detta brukar veterinärerna ha kontroll på. Adressen till laboratoriet i Köpenhamn står överst på den danska remissen

6. När det finns ett resultat så skickas detta via mail till den adress du angivit på remissen. VAR NOGA MED ATT SPARA RESULTATET!! Du är den enda som får det tillsänt!

7. Meddela gärna resultatet till det svenska avelsrådet! Det är enda sättet vi kan följa hur det ser ut gällande PRA här i Sverige!

 

Lycka till med provtagning och resultat!