Gammeltjäderns Kennel

Catherine Gyllenbrandt
Adress: Sandnäset, Lule
Telefon: 070 521 46 30
Mail: gammeltjaderns@gmail.com

Kennel Taffelgaard

Kim Mortensen och Anna-Lena Malén Nei
Telefon från Sverige 076 701 6407
Telefon från Danmark 20429851
Mail: gdhkennel@gmail.com

Kennel Harrysmindes

Birgitte Juul
Kodallundvej 9, Kodallund
8763 Rask Mølle - DK
Telefon: +45 2572 6686
Mail: Birgitte.juul@live.dk

Tallfröns Kennel

Merja Tolonen
Talludden Råby Rekarne
635 12 Eskilstuna
Telefon: 076 863 32 74
Mail: tolonenmerja@hotmail.com

Kennel Östjädra

Nilla Lundberg
Östjädravägen 32
72475 Västerås
Telefon: 070 215 32 32
Mail: kennelostjadra@gmail.com