Medlemsinformation

Svenska Rasklubben för Gammel Dansk Hönsehund – (GDHK – Gammel Dansk Hönsehundklubben) är en rasklubb för GDH. Klubben ingår i Specialklubben för Kontinentala Fågelhundar (SKF) samt Svenska Kennelklubben (SKK).

Mellan åren 2004 och 2007 ingick rasen inofficiellt i Svenska Rasklubben för Bracco Italiano & Spinone (SRBS). Detta samarbete startade eftersom alla tre raserna är numerärt små i Sverige och vi har haft mycket hjälp och nytta av varandra. Under flera års tid hade vi ett givande samarbete, men våren/sommaren 2007 var tiden mogen för oss GDH-ägare att starta en egen rasklubb. Förarbetet drogs igång och den 27/10 2007 var det dags för klubbens första officiella årsmöte. Där röstade man fram klubbens första ordinarie styrelse. Ansökan till SKF om att få bli en rasklubb under deras vingar godkändes och vi är nu en officiell rasklubb i kennelklubbsorganisationen.

Som lite kuriosa kan nämnas att SRG är den första (och enda) rasklubben för GDH utanför Danmark. SRG startades exakt 60 år efter det att den danska rasklubben bildades.

Hur blir man medlem?

Vill du bli medlem i GDHK? Du får klubbens tidning som kommer ut med 4nr/år. Dessutom kommer klubben att ordna olika aktiviteter och träffar där du har möjlighet att umgås med andra GDH-ägare och deras hundar. Du blir också automatiskt medlem i vår specialklubb, SKF (se under länkar). Därigenom har du tillträde till alla de övriga i specialklubben ingående rasklubbarnas provverksamhet mm.

Medlemsavgiften är 350:-/år för fullbetalande medlem och 100:-/år för familjemedlem och inbetalas på klubbens PG (se nedan). Uppfödare som anmäler sina valpköpare som medlemmar betalar 150:-/hund för dem som är bosatta i Sverige. För valpköpare bosatta utanför Sverige betalas full avgift d.v.s. 350:-.

 

Betalningsupplysningar

PlusGiro: 45 25 57-2

SWIFT: NDEASESS

IBAN: SE 09 9500 0099 6042 0452 5572

När du gör en inbetalning till klubben, kom ALLTID ihåg att ange vad betalningen avser. Är du ny medlem som betalar in din medlemsavgift för första gången så skicka också ett mail eller brev till vår kassör med uppgifter om ditt namn, adress, telefon och eventuell e-postadress. Kassörens kontaktuppgifter hittar du under styrelsen.

Avgifter:

Medlemskap SRG:

  • 350:-/år fullbetalande
  • 100:-/år familjemedlem
  • 150:-/år per medlem för uppfödare som anmäler nya valpköpare

Viltspårprov:

  • 200:- insättes på klubbens PG
  • 150:- i reseersättning och omkostnader till domaren. Detta betalas på på provplatsen till domaren.

Observera att proven MÅSTE anmälas till SRG:s jaktprovsansvarige innan de hålls.