Särskilt prov i eftersöksgrenarna på Muskö
1224fb22-e6ed-464d-bc39-735d33823608

Lördagen den 10 augusti kl. 13.00

 

GDH-klubben ordnar ett särskilt prov i eftersöksgrenarna på

vackra Muskö i Haninge kommun (ca 1 h från Stockholm).

Provet går av stapeln lördagen den 10 augusti kl. 13.00.

Det finns 8 platser. Domare: Anders Beskow.

 

För mer information och intresseanmälan kontakta christina.lindh12@gmail.com.

Provet kommer att läggas ut på SKK.START (Svenska Kennelklubben) senare

i juli där de som intresseanmält sig kan registrera sig samt betala.

 

Välkomna till en spännande dag med spår och vatten!