Viktig information till startande på höstens jaktprov
SRG1

SKF har på grund av att fynd av afrikansk svinpest gjorts i Fagersta-trakten, beslutat att följande gäller vid höstens jaktprov:

  • Startande/funktionärer/domare/medföljande måste förhålla sig till de riktlinjer som våra myndigheter sätter upp avseende:
    • resa från/till från vissa geografiska områden (av Jordbruksverket alt SVA definierade risk-/restriktionsområden)
    • sanering/desinficering/tvätt av bl a kläder och skodon (tänk på att även tvätta ev hundsaker såsom halsband, väst etc.)

Information inhämtas från Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) alt. SVA (www.sva.se)

  • Vidare beslutar SKF även att hundar/hundägare/boende inom, eller som befunnit sig inom det smittklassade området (karta på smittområde finns hos Jordbruksverkets hemsida) sedan 2023-09-01 ej är behöriga att starta eller besöka SKFs jaktprov tills vidare. Detta med anledning av att försöka att hindra smittan att spridas vidare, särskilt i detta initiala skede.

SKFs styrelse är medveten om att om en deltagare är behörig eller ej är svårt att kontrollera för SKF eller för arrangerande rasklubb. Därför är det upp till deltagarna själva att avgöra om man är behörig att starta eller ej. Vi får helt enkelt lita på varandra och göra vårt bästa med att försöka hjälpa till att hindra vidare smittspridning.