Viktig information till startande på höstens jaktprov
SRG1

SKF har på grund av att fynd av afrikansk svinpest gjorts i Fagersta-trakten, beslutat att följande gäller vid höstens jaktprov:

  • SKF har från om med den 5 okt ändrat sina riktlinjer, i enlighet med Jordbruksverket, och således kan hundar som bor i området med restriktioner pga afrikansk svinpest delta i våra arrangemang om man till fullo följt de restriktioner och rekommendationer som Jordbruksverket utfärdat hittills och utfärdar framgent.
  •