Tack för din anmälan

Tack för din anmälan till Klubbträffen

Du skall ha fått ett mail med detaljer om din anmälan. 

Inbetalning görs till klubbens PG-konto: 45 25 57-2

Sista anmälnings- samt betalningsdag är den 16 juli.

Om du skall vara med på utställningen anmäler du med följande blankett och mailar till utstallning.skf@gmail.com.

SKK blankett för utställning