DIGITALT ÅRSMÖTE I SKF

Kallelse till Årsmöte för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar 2022 Tid:  Lördagen den 28 maj kl 17:00 Plats:  Digitalt möte på Zoom Årsmötet är öppet för alla SKFs medlemmar. Medlem i SKF är man om man har löst medlemsavgift för 2022 i sin rasklubb, dvs i SWeiK, GDH, SRBS, SvSK, SDPK eller SBnK. För att få deltaga måste […]

DIGITALT ÅRSMÖTE I SKF Läs mer »