Gammel Dansk Hönsehundklubben

(GDHK)

Här presenterar vi den underbara hundras som vi fått från vårt grannland